17.05.2022

Suomen Punainen Risti lähettää lisää avustustyöntekijöitä Ukrainaan ja lähialueille

Punaisen Ristin logistiikkayksikkö organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.
Kuva: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Logistiikkayksikkö huolehtii avun perillemenosta.

Suomen Punainen Risti lähettää katastrofivalmiusyksikön tukemaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota. Yksikön tehtävänä on huolehtia, että avustustarvikkeet saadaan toimitettua Ukrainaan eniten apua tarvitseville.

Seitsemän henkilön yksikköön kuuluu logistiikan ja katastrofiavun ammattilaisia. Yksikkö organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.

– Avun toimittaminen Ukrainan rajoilta maan sisäpuolelle on tällä hetkellä hyvin haastavaa väkivaltaisuuksien ja jatkuvasti muuttuvan turvallisuustilanteen vuoksi. Logistiikkayksikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kuljetusyhteys Puolan Lublinista eteenpäin, jotta avustustarvikkeet saataisiin turvallisesti perille Ukrainaan ja jaettua siellä haavoittuvimmassa asemassa oleville, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Katastrofivalmiusyksikkö toimii yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä paikan päällä toimivien Punaisen Ristin työntekijöiden kanssa. Yksikön jäsenistä kaksi tulee Sveitsin Punaisesta Rististä.

Kansainvälinen Punainen Risti lähettää katastrofivalmiusyksiköitä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun tueksi silloin, kun apua tarvitaan esimerkiksi sodan tai luonnononnettomuuden vuoksi nopeasti, eivätkä paikallisten omat resurssit riitä.

Katastrofivalmiusyksiköt ovat kokonaisuuksia, jotka kootaan maailmanlaajuisesti yhteisten standardien mukaisesti. Yksikköihin kuuluu koulutettua henkilökuntaa sekä välineistöä ja muuta materiaalia.

Logistiikkayksikön toiminta rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten turvin.

Suomesta myös avustustyötekijöitä kartoittamaan avun tarvetta

Lisäksi kaksi Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää matkustaa Ukrainaan osana kansainvälisen Punaisen Ristin arviointitiimiä. Tiimin tehtävänä on kartoittaa nopeasti muuttuvaa avun tarvetta ja humanitaarista tilannetta Ukrainassa. Arviointitiimin suomalaiset avustustyöntekijät lähetetään Ukrainaan Suomen ulkoministeriön myöntämän tuen avulla.

Molemmat yksiköt lähtevät Puolaan ja Ukrainaan lähipäivinä.

Suomen Punainen Risti on aiemmin myöntänyt katastrofirahastostaan yhteensä 1,1 miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähimaissa. Osa tuesta on materiaaliapua, joka lähetettiin Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereelta perjantaina.

Apua Ukrainan kriisin uhreille
Apua Ukrainan kriisin uhreille
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi