Nuori lapsi tajuttoman aikuisen vieressä selvittää hengittääkö tämä.

Punaisen Ristin ensiaputoiminta

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Yksi Punaisen Ristin keskeisiä tavoitteita on suojella elämää ja terveyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestöllä on monenlaista toimintaa, joista yksi on laadukkaiden ensiaputaitojen opettaminen kansalaisille.

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena, viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Suomen Punainen Risti on solminut viranomaisten kanssa sopimuksen yhteistyöstä, jolla taataan tuki viranomaisille erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Sopimuksen mukaisesti Punainen Risti muun muassa ylläpitää ja kehittää väestölle suunnattua tasalaatuista ensiapukoulutusta sekä kouluttajakoulutusta, sillä kansalaisten ensiaputaidot ovat merkittävässä roolissa varautumisessa erikokoisiin onnettomuuksiin.

Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu on Suomen Punaisen Ristin omistama organisaatio, joka ylläpitää ja kehittää koko väestölle suunnattuja maksullisia ensiapukoulutusohjelmia. Tunnetuin koulutuksista on SPR Ensiapukurssi EA 1®.

Punainen Risti Ensiapu huolehtii myös terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista koulutusohjelmista, jotka suoritettuaan ammattilaiset voivat kouluttaa sadoissa organisaatioissa ympäri Suomen. He antavat maksullista ensiavun ja terveystiedon koulutusta yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille oman organisaationsa toimeksiannosta.

Koska Punainen Risti Ensiavun omistaa sataprosenttisesti Suomen Punainen Risti, mahdolliset voitot ohjataan järjestön kotimaan toimintaan, muun muassa paikallisosastojen ensiapuvalmiuden tukemiseen sekä ystävätoimintaan.

Tutustu Punainen Risti Ensiapuun

Punainen Risti ylläpitää valmiusryhmiä joka puolella Suomea

Punaisen Ristin paikallisosastot kouluttavat jatkuvasti ensiaputaitoja tavallisille suomalaisille, jotta mahdollisimman monella olisi valmius toimia oikein erilaisissa häiriötilanteissa. Punaisen Ristin ensiapuryhmät kokoontuvat säännöllisesti sadoilla paikkakunnilla opettelemaan ja harjoittelemaan ensiaputaitoja. Harjoittelu ensiapuryhmissä on maksutonta.

Onnettomuuden sattuessa ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset auttavat uhreja ja omaisia onnettomuuspaikoilla tai voivat osallistua erilaisiin hälytystehtäviin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelu Vapepaa. Ensiapupäivystäjät huolehtivat ensiavusta myös vuosittain kymmenissä tapahtumissa ympäri Suomen.

Punaisen Ristin tavoitteena on tulevaisuudessakin tukea viranomaisia varautumisessa häiriötilanteisiin. Tavoitteen saavuttamisen peruspilareita ovat väestön laaja ensiapuosaaminen arjessa ja työpaikolla sekä ensiapukouluttajien laadukas koulutus.

Lue lisää ensiavusta
Tule mukaan vapaaehtoiseksi

Ensiapuohjeet
Ensiapuohjeet
Tarkista oman kotisi turvallisuus
Tarkista oman kotisi turvallisuus