03.02.2023

Ensiapupäivystykset

Hymyilevät Punaisen Ristin vapaaehtoiset ensiapupäivystäjät kävelevät festarialueella.
Kuva: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti tarjoaa kokonaisvaltaista ensiapupäivystystä turvaamaan tapahtumaasi. Tältä sivulta löydät lisätietoja toiminnastamme ja voit tehdä tarjouspyynnön.

Tilaisuuden järjestäjällä on vastuu osallistujien turvallisuudesta. Suunnittelemme kanssasi tapahtumaasi sopivan päivystyksen, olipa kyseessä esimerkiksi perhetapahtuma, festivaalit, urheilukilpailut, messut tai seminaari.

Tilaamalla Punaisen Ristin päivystyksen tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä ja auttamisvalmiuden ylläpitoa kotimaassa.

Mitä ensiapupäivystykseen kuuluu?

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät hoitavat paikan päällä pienet vammat ja ohjaavat loukkaantuneen tarvittaessa lisäavun piiriin.

Vakavassa hätätilanteessa päivystäjät tunnistavat hätätilapotilaan, hälyttävät lisäapua ja huolehtivat autettavasta ammattiavun saapumiseen asti.

Punaisen Ristin paikallisosastolta saat tapahtumaasi palvelukokonaisuuden, johon voivat kuulua valintasi mukaan:

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät antavat ensiapua erilaisissa tapaturmissa ja sairaskohtauksissa sekä ohjaavat autettavan tarvittaessa lisäavun piiriin tai antavat kotihoito-ohjeita. He ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on ensiapupäivystäjän pätevyys. Päivystäjät ovat suorittaneet vähintään ensiavun peruskurssin (EA1) ja ensiapupäivystäjän peruskurssin.

He toimivat Punaisen Ristin ensiapupäivystysten laatuohjeiden mukaisesti ja harjoittelevat ensiapua säännöllisesti. Ensiapuohjeet pohjautuvat Euroopan elvytysneuvoston julkaisemiin kansainvälisiin suosituksiin. Päivystyksissä noudatetaan vastuuviranomaisen antamia alueellisia ohjeita. Päivystäjien osaaminen varmistetaan vuosittain.  

Ennen tarjouksen tekemistä, ensiapuryhmä tekee tapahtumasta riskiarvion, jossa huomioidaan mm. tapahtuman erityispiirteet, tapahtumayleisön määrä sekä tapahtumapaikkaan liittyviä riskejä. Näiden perusteella päivystävä ryhmä valitsee tilaisuuteen sopivat ensiapuvarusteet sisältäen mm. sydäniskurin ja joitakin käsikauppalääkkeitä.

Voimme tarjota osalla paikkakunnista mahdollisesti myös ensiauttajatasoista ensiapupäivystystä. Ensiauttajilla on joitakin lisälääkkeitä ja -varusteita käytettävissään, ja he voivat aloittaa useampia hoitotoimia hengityksen ja verenkierron turvaamiseksi ennen ensihoitoyksikön saapumista. Joihinkin tapahtumiin on mahdollista saada myös terveydenhuollon ammattilaisia.

Punainen Risti huolehtii vuosittain yli kolmentuhannen tapahtuman ensiavusta ja vuosittain autettuja on yli 15 000.

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät hymyilevät kameraa kohti aurinkoisessa festarimiljöössä.
Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät Ilosaarirockissa 2022. Kuva: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Selviämispiste on päihtyneille asiakkaille turvallinen paikka, jossa voinnin seuraamisen lisäksi tarjotaan tukea päihteiden käytön tai niiden haittojen vähentämiseen, ohjataan tarvittaessa tukipalveluihin ja tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Voimakkaasti päihtyneenä tapahtuma-alueella hän olisi alttiina muun muassa tukehtumiselle, väkivallalle, hyväksikäytölle ja varkauksille. Sekavana hän voi olla myös vaaraksi muille tai itselleen. Lastensuojelulliset asiat huomioidaan myös tarvittaessa.

Selviämispisteen päivystäjistä osa on ensiapupäivystäjiä ja osa erityisesti päihdetyöhön koulutettuja vapaaehtoisia. Selviämispisteet toteutetaan SPR:n selviämispisteiden toteutusohjeen mukaisesti ja ne toimivat tiiviissä yhteistyössä SPR:n ensiavun kanssa.

Kaksi Punaisen Ristin vapaaehtoista hymyilevät kenttäsängyssä makaavalle henkilölle ja katsovat, voiko tämä hyvin.
Selviämispisteellä Punaisen Ristin vapaaehtoiset seuraavat asiakkaan vointia. Kuva: Tero Hintsa / Suomen Punainen Risti

Joillain paikkakunnilla on mahdollista saada tapahtumaan myös päihdetyön, seksuaaliterveyden tai henkisen tuen vapaaehtoisia.

Päihdetyö

Suomen Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoiset partioivat tapahtumassa herätellen vahvasti päihtyneitä ihmisiä ja keskustellen asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on lisätä kaikkien viihtyvyyttä, vähentää päihdekokeiluja ja päihteistä aiheutuvia haittoja, herättää keskustelua sekä tarjota tukea eri tilanteissa.

Keskustelua käydään asiakkaan ehdoilla moralisoimatta. Asiakkaan tarpeista ja iästä riippuen tehdään ehkäisevää työtä, tukipalveluihin ohjaamista, haittoja vähentävää työtä tai esimerkiksi tuetaan epämiellyttävissä päihtymistiloissa.

Vapaaehtoiset voivat antaa keskusteluiden ohessa Särkyvää-settejä, jotka sisältävät esitteen (tietoa päihteistä, haittojen vähentämisestä, virustaudeista, ensiavusta ja tukipalveluista), haavapyyhkeen, laastarin ja kondomin.

Seksuaaliterveystyö

Seksuaaliterveysteemoihin koulutetut vapaaehtoiset jakavat kesäkumeja ja heidän kanssaan voi keskustella muun muassa seksitaudeista, ehkäisystä ja seksuaalisuudesta. Vuoden 2023 aikana pilotoidaan myös seksuaalisen häirinnän yhteyshenkilö toimintaa                  

Henkinen tuki

Henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset auttavat erilaisissa kriisitilanteissa, onnettomuuksissa tai haastavissa elämäntilanteissa. Heidän kanssaan voi keskustella, kun on syystä tai toisesta järkyttynyt tai ahdistunut.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ojentavat kahdelle henkilölle esitteen. Taustalla aurinkoinen festarimiljöö.
Terveyden edistämisen vapaaehtoiset Ilosaarirockissa vuonna 2022 Kuva: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

 


Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia, tehtäväänsä koulutettuja ja täysi-ikäisiä. Yli 16-vuotiaista harjoittelijoista neuvotellaan erikseen. Tapahtumissa vapaaehtoisilla on Punaisen Ristin liivit ja selässä toimintamuodon kertova merkki.

Tilaisuuden järjestäjän kanssa arvioidaan tilaisuuden luonteen ja riskiarvion perusteella, mitä toimintoja tilaisuuteen kannattaisi ottaa. Eri toiminnot toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Päivystyksen tilaaminen

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedustelet päivystystä, sitä varmemmin saamme päivystyksen toteutumaan ja päivystäjät rekrytoitua isompiinkin tapahtumiin.

Tarjouspyyntöihin pyritään vastaamaan 4 vuorokauden sisällä. On kuitenkin huomioitava, että koska on kyse vapaaehtoistoiminnasta, joskus voi kestää kauemmin riskikartoituksen mukaisen riittävän päivystäjämäärän varmistaminen.

Ota yhteyttä ja tee tarjouspyyntö!

Mitä tarkemmin voit jo täyttää tarjouspyynnön, sen tarkemman tarjouksen voimme tehdä. Olemme yhteydessä kysyäksemme lisätietoja tarpeen mukaan, eli tarjouspyynnön voit tehdä varhaisessakin vaiheessa.

Päivystysten käytännöt ja hinnoittelu

Päivystyksen hinta määräytyy riskikartoituksen pohjalta.

Hintaan vaikuttaa tarvittavien päivystäjien ja päivystystuntien määrä. Hyvin pienessä tapahtumassa ensiapupäivystäjiä on minimissään kaksi. Yleisimmin päivystäjiä on kolme.

Terveyden edistämisen jalkautuvat päivystäjät eivät aiheuta kuluja, ruokailun tarjoamista lukuun ottamatta.

Toimitamme tilaajalle laskun ja päivystysraportin, jossa kerrotaan autettujen ja jatkohoitoon lähetettyjen määrä. Otamme myös mielellämme vastaan palautetta.

Tilaamalla Punaisen Ristin päivystyksen tuet Punaisen Ristin auttamistyötä ja valmiuden ylläpitoa kotimaassa. Päivystyksestä saatu tulo käytetään kokonaisuudessaan ensiapuryhmätoiminnan ja muun kotimaan auttamistoiminnan kehittämiseen, kuten koulutusten järjestämiseen ja varustehankintoihin.

Vapaaehtoiset eivät saa päivystyksestä palkkaa. Vapaaehtoiset ovat motivoituneita ja auttavat jokaista avuntarvitsijaa taidokkaasti, kunnioittavasti ja inhimillisesti.

Paavo Nurmi Games on lajissaan yksi maailman hienoimmista urheilutapahtumista. SPR Turun EA-tiimi on ollut luottopakkimme jo vuosia. Vastuullisesti, eleettömästi ja laadulla. Hieno kumppani.
Jari Salonen, Paavo Nurmi Games, toimitusjohtaja
Ilosaarirockin yhteydessä SPR on huolehtinut selviämispisteellään jo vuosia ihmiset, jotka ilman heitä tuotaisiin poliisille. Tämä säästää hyvin paljon poliisin resursseja muiden tehtävien hoitamiseen.
Johanna Halttunen, Rikoskomisario, Itä-Suomen poliisilaitos
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Punaisen Ristin vapaaehtoiset päivystävät vuosittain lukuisilla festareilla eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisena saat nauttia festaritunnelmasta samalla, kun teet arvokasta työtä. Punaisen Ristin festaripäivystykseen kuuluu kolme eri toimintamuotoa, joista voit valita mieleisesi. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti