29.09.2022

Punainen Risti perustaa vastaanottokeskuksia ympäri Suomea

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät vastaanottavat Ukrainasta konfliktia paenneita Helsingin Länsisatamassa.
Kuva: Ville Palonen

Vapaaehtoisten apu on tärkeää Ukrainasta pakenevien tukemisessa.

Punainen Risti tukee Maahanmuuttovirastoa Ukrainasta paenneiden auttamisessa uuden arjen alkuun. Olemme perustaneet Maahanmuuttoviraston pyynnöstä uusia vastaanottokeskuksia ja väliaikaismajoitusyksiköitä eri puolille Suomea. Tällä hetkellä majoitamme noin 3000:ta Ukrainan konfliktia paennutta yhteensä 19:ssä yksikössä. Yksiköistä eteläisin sijaitsee Turussa ja pohjoisimmat Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

Konfliktia paenneiden auttamisessa tärkeintä on ensimmäisenä vastata tulijoiden perustarpeisiin: tarjota ihmisille ruokaa, vettä, lämpimiä vaatteita ja katto pään päälle.

Tärkeintä on ensimmäisenä vastata tulijoiden perustarpeisiin.

Asuntojen ja huoneiden tärkeimpään alkuvaiheen varustukseen kuuluvat esimerkiksi sängyt ja patjat, tyynyt, liinavaatteet, ruuanvalmistussetit ja astiat sekä välttämättömät kalusteet. Kun ihmisiä tulee nopeasti hyvin paljon, voi olla tarpeen järjestää myös lyhytaikaista hätämajoitusta, jolloin huoneessa voi hetkellisesti olla esimerkiksi patjat sänkyjen sijaan. Alkuvaiheessa on usein tarvetta myös henkiselle tuelle.

Vastaanottokeskuspalveluihin ovat oikeutettuja turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet. Osa majoittuu vastaanottokeskuksiin, mutta Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakenut voi järjestää majoituksensa myös itse, eli majoittua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten luona.

Silloinkin turvaa hakevalla on aina oikeus vastaanottopalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Tarjoamme vastaanottotoimintaan liittyvät palvelut noin 5000:lle yksityismajoituksessa asuvalle. Punainen Risti ei kuitenkaan järjestä yksityismajoitusta eikä ohjaa ihmisiä yksityismajoitukseen.

Nopeassa tilanteessa vapaaehtoisten apu on kullanarvoista

Laajamittaisen maahantulon tilanteissa viranomaiset ja järjestöt ovat usein hetkellisesti hyvin kuormitettuja. Tulijoiden määrä on ollut suuri ja majoitustiloja on järjestetty paikoin hyvinkin nopealla aikataululla. Sen vuoksi viiveitä esimerkiksi asuntojen välineistön ja kalustuksen järjestämisessä on syntynyt ja niitä on myös odotettavissa silloin, kun tulijoita saapuu äkillisesti suurissa määrin.

Punaisen Ristin vastaanottotoiminnan tukena toimii runsaasti vapaaehtoisia, joiden tuki käytännön avun järjestämiseksi nopeissa auttamistilanteissa on hyvin arvokasta.

Viranomaiset ja Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset ovat viime viikkoina olleet erittäin työllistettyjä, ja monilla alueilla onkin tehty erinomaista yhteistyötä myös muiden apua tarjoavien järjestöjen, yhteisöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle auttajalle! Tietoja mahdollisuuksista auttaa oman kunnan alueella löytyy Oma Punaisesta Rististä.

Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle vapaaehtoiselle.

Teemme tiiviisti töitä sen varmistamiseksi, että suojaa hakevat pääsisivät mahdollisimman pian kiinni arkeen uudessa elinympäristössään. Ajan kuluessa tarjoamme mahdollisuuksien mukaan myös muuta apua, kuten ystävätoimintaa. Pidämme aktiivisesti tiivistä yhteyttä apumme piirissä oleviin ja kuuntelemme heidän palautettaan saamastaan tuesta.

Punainen Risti toimii Maahanmuuttoviraston tukena

Punainen Risti perustaa, ylläpitää ja lakkauttaa vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta. Vastaanottokeskuksissa huolehditaan muun muassa turvapaikanhakijoiden majoituksesta sekä välttämättömistä ja kiireellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Vastaanottokeskustoiminnan rahoittaa Maahanmuuttovirasto, joka vastaa myös turvapaikkahakemusten sekä tilapäisen suojelun hakemusten käsittelystä ja niitä koskevista päätöksistä. Vastaanottotoimintaan ei käytetä Suomen Punaisen Ristin lahjoitusvaroja.