10.10.2023

Omaishoito Suomessa

Kaksi henkilöä keskustelee hymyillen. Taustalla näkyy vehreää luontoa.
Kuva: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Omaishoitaja huolehtii läheisestään ja auttaa selviytymään arjessa.

Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa. Useimmat hoitavat läheistään ilman virallista omaishoitajastatusta. Noin 700 000 suomalaista huolehtii omaisestaan ansiotyön ohessa.

Virallisesti tunnistettuja omaishoitosuhteita arvioidaan Suomessa olevan noin 350 000. Vaativia omaishoitosuhteita, joissa hoidettava tarvitsisi laitoshoitoa ilman omaisen apua, on noin 60 000.

Kaikkien omaishoitajien tulisi saada tukea ja apua arkeensa ja omasta läheisestään huolehtimiseen. 

Omais­hoi­to­ti­lan­ne al­kaa usein ta­val­li­ses­ta ar­jes­sa avus­ta­mi­ses­ta, joka ajan ku­lu­es­sa muut­tuu si­to­vam­mak­si omais­hoi­dok­si. Hoidettava läheinen tarvitsee usein omaishoitajan jatkuvaa huolenpitoa sairauden, vamman tai ikääntymisen seurauksena.

Omaishoitaja ei ole vain ikäihmisen hoitaja

Omaishoitajan arki, läheisestä ihmisestä täyspäiväisesti tai oman työn ohella huolehtiminen on vaativaa ja se voi usein olla raskastakin.

Omaishoitaja mielletään usein ikäihmisen hoitajaksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat erityislapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään missä tahansa elämänvaiheissa.

Omaista voi hoitaa myös etäältä

Monet aikuiset lapset ja muut lähisukulaiset hoitavat etäältä läheistensä asioita. He asuvat toisella paikkakunnalla ja matkustavat vapaa-ajallaan ja viikonloppuisin auttamaan läheistään varmistaakseen heidän pärjäämisensä seuraavan viikon aikana.

Etäomaishoiva vaatii jatkuvaa sitoutumista ja on usein sekä henkisesti että taloudellisesti raskasta.

Laki asettaa omaishoitoperheet eriarvoiseen asemaan

Laki omaishoidon tuesta antaa kunnille väljät kehykset omaishoitajien tukemiseen.

Omaishoitajien tukikäytännöt ja omaishoidon tuen myöntöperusteet vaihtelevat kunnittain ja se asettaa omaishoitoperheet hyvin eri arvoiseen asemaan.

Kaikkien omaishoitajien tulisi saada tukea ja apua arkeensa ja omasta läheisestään huolehtimiseen. 

Minkälaista tukea Punainen Risti tarjoaa omaishoitoperheille?

Suomen Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille ja omaishoitoperheille käytännön apua arkeen, vertaistukea, virkistystoimintaa, koulutuksia ja hyvinvointipäiviä.

Tuemme omaishoitoperheitä paikallisesti ja myös heitä, jotka huolehtivat kauempana asuvasta läheisestään.

Palvelut on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään kotona hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea.

Toimintamme perustuu vertaisuudelle ja vapaaehtoisuudelle. Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat koulutettuja.