Isä kantaa reppuselässä pientä poikaa, ja heitä vastapäätä seisoo nainen kasvot kameraan päin.

Omaishoitaja ja jaksaminen

Kuva: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti tekee päivittäin työtä ihmisten auttamiseksi ja inhimillisyyden puolesta. Tätä työtä tekevät myös tuhannet omaishoitajat, jotka voimiaan säästämättä pitävät huolta läheisistään. Arvostamme omaishoitajien työtä suuresti, ja haluamme tukea heidän tärkeää työtään.

Omaishoitajien tukitoiminnalla vahvistamme ja edistämme omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa.

Palvelut on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään kotona hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea.

Järjestämme omaishoitajien tukitoimintaa kymmenillä paikkakunnilla.
Tervetuloa!

Punainen Risti 30 vuotta omaishoitoperheiden rinnalla