Valmiina auttamaan Suomessa

  • Jose Mäntylä on tamperelainen vapaaehtoinen, joka on valmiina auttamaan poikkeuksellisissa oloissa. Kuva: Joonas Brandt
Jose Mäntylä on tamperelainen vapaaehtoinen, joka on valmiina auttamaan poikkeuksellisissa oloissa. Kuva: Joonas Brandt

Suomessa Punainen Risti auttaa heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa ja äkillisissä onnettomuustilanteissa. Nälkäpäivänä kerätyt varat mahdollistavat sen, että koulutetut vapaaehtoiset ovat aina valmiina auttamaan. Lähellä sinua ja kaikkialla Suomessa.

Monipuolista auttamista koronakriisissä 

Koronakriisissä Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä monin eri tavoin. Tärkeiksi avunmuodoiksi ovat nousseet esimerkiksi ruoka-avun jakaminen ja kaupassakäynti- ja muu asiointiapu riskiryhmiin kuuluville. Henkisen tuen ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset puolestaan lievittävät yksinäisyyttä ja ahdistusta etäyhteyksien välityksellä. Kriisin alussa avustimme myös sairaaloita koronavirustilanteeseen varautumisessa. 
 
Punaisella Ristillä on erityinen rooli kriisitilanteisiin varautumisessa. Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla pystymme ylläpitämään valmiuttamme toimia poikkeuksellisissa ja yllättävissäkin kriiseissä.  
 

Tulipalo voi viedä kaiken

Äkillisistä onnettomuustilanteista tyypillisin on tulipalo. Tulipalon sattuessa kotinsa menettänyt perhe saattaa jäädä hetkellisesti täysin tyhjän päälle. Palaneeseen kotiin on voinut jäädä kaikki luottokorteista silmälaseihin ja ulkovaatteisiin. 
 
Nälkäpäivänä kerättyjen lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy tarjoamaan hätäapua tulipalon uhreille. Tilanteesta riippuen apu voi sisältää esimerkiksi hätämajoituksen, vaatteita ja hygieniatarvikkeita sekä henkistä tukea. Kaikkea sitä mitä tarvitaan, jotta ihminen pääsee shokin jälkeen takaisin jaloilleen ja selvittämään asioita. Auttajina toimivat paikallisen Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset.
 
Viime vuonna Punainen Risti auttoi katastrofirahaston turvin 149 tulipalotilanteessa. Apua annettiin yhteensä 830 ihmiselle. 
 

Tehokasta auttamista

Ihmisten hätää saadaan lievitettyä tehokkaasti jo pienillä lahjoituksilla. Näin Nälkäpäivänä kerätyt varat auttavat Suomessa:
  • 1 € hengityssuoja vapaaehtoiselle
  • 50 € henkisen tuen koulutus vapaaehtoiselle
  • 160 € vaatteet tulipalon uhrille

Sinä voit auttaa

Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat valmiina auttamaan. Sinä voit auttaa tulemalla lipaskerääjäksi, digikerääjäksi tai lahjoittamalla.

Avun tarinoita