Koronavirus ja lipaskeräys

  • Huomioidaan turvavälit ja käsihygienia ja käytetään nenä-suu-suojaimia. Minimoidaan yhdessä tartunnan riskit.
Huomioidaan turvavälit ja käsihygienia ja käytetään nenä-suu-suojaimia. Minimoidaan yhdessä tartunnan riskit.

Nälkäpäivä järjestetään tänä vuonna 40. kerran ja olosuhteet lipaskeräykselle ovat poikkeukselliset. Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitetään nyt erityistä huomiota turvallisuuteen ja hygieniaan. Lisäksi paikallisissa keräyksissä huomioidaan alueelliset viranomaisohjeet ja rajoitukset.

Keräystä järjestävien vapaaehtoisten, lipaskerääjien ja lahjoittajien riskit pyritään minimoimaan turvallisuus- ja hygieniaohjeilla. Lipaskerääjiä pyydetään huomioimaan turvavälit, käsihygienia ja käyttämään suu-nenä-suojainta.

Lipaskerääjiä ohjeistetaan näin:

  • Lipaskerääjäksi ei tulla, jos on mitään hengitystieinfektion oireita.
  • Riskiryhmiin kuuluvien tulee itse harkita, osallistuvatko he lipaskeräykseen tänä vuonna.  
  • Käytä käsidesiä ja lisäksi kirurgista suu-nenäsuojainta, jos olet yli 15-vuotias. Suojia ja käsidesiä on tarjolla keräyspisteessä. Ota mielellään oma käsidesipullo mukaan keräyksen ajaksi.
  • Vältä rahan koskettamista paljain käsin.
  • Pidä lahjoittajakontakti alle 15 minuutissa.
  • Pyri pitämään vähintään metrin etäisyys lahjoittajaan.
  • Älä aktiivisesti lähesty potentiaalisia lahjoittajia, vaan anna heidän valita lähestyvätkö he sinua.
  • Vältä kiitostarraa tms. antaessasi turhaa kontaktia. Lahjoittaja voi ottaa tarran arkista itse, tai sinä voit liimata sen hänen toivomaansa paikkaan turvaetäisyyden päästä.

Nälkäpäivä varmistaa auttamisvalmiuden

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin tärkein keräys, joka varmistaa auttamisvalmiuden sekä Suomessa että maailmalla. Lipaskerääjät ovat keskeisessä asemassa siinä, että katastrofirahastoon saadaan kerättyä lahjoituksia.

Nälkäpäivänä kerättävien lahjoitusten avulla pystytään auttamaan suomalaisia poikkeusoloissa ja äkillisissä onnettomuustilanteissa. Koronakriisissä Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä esimerkiksi jakamalla ruoka-apua ja antamalla asiointiapua riskiryhmiin kuuluville. Koronakriisin aikana on annettu apua jo 40 000 suomalaiselle. 

Sinä voit auttaa

Sinä voit auttaa tulemalla lipaskerääjäksidigikerääjäksi tai lahjoittamalla.

 

Avun tarinoita