Kaksi henkilöä Punaisen Ristin vapaaehtoiliiveissä suorittavat päihdepäivystystä aurinkoisilla festivaaleilla.

Miten edistää terveyttä?

Kuva: Pasi Leino / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat maksutonta ja nimetöntä terveysneuvontaa eri puolilla Suomea.

Vapaaehtoiset kohtaavat ihmisiä erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa, festareilla sekä koulu- ja oppilaitosvierailuilla. He keskustelevat seksuaaliterveyteen, päihteisiin ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä teemoista.

Terveyden edistämisen vapaaehtoisena tärkeintä on kyky ja innostus kohdata ihmisiä.

Kaiken Punaisen Ristin terveyden edistämisen toiminnan ydin on kunnioittava kohtaaminen, vapaaehtoisten voimin, inhimillisin arvoin. Jokaisella on oikeus saada tietoa terveydestä ja oman terveyden edistämisestä. Terveyteen liittyvät kohtaamiset ja keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Monia tapoja osallistua

Terveyden edistämisen vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa. Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä ympäri Suomea. 

Useimpiin terveyden edistämisen vapaaehtoistehtäviin pääset ilman pääsyvaatimuksia, ja koulutamme sinut tehtäviisi. Tärkeintä on kyky ja innostus kohdata ihmisiä sekä mahdollisuus käyttää aikaa vapaaehtoistehtäviin. Voit erikoistua muun muassa päihde- tai seksuaaliterveyteen tai tapaturmien ehkäisyyn.

Jos haluat tietää, millaista terveyden edistämisen ohjelmaa sinun paikkakunnallasi on tarjolla, ota yhteyttä Punaisen Ristin paikallisosastoon tai piiritoimistoon.

Kun olet kiinnostunut terveyden edistämisestä vapaaehtoisena, tutustu terveyden edistämisen verkkoperehdytykseen. Verkkoperehdytys tarjoaa kattavan kokonaiskuvan terveyden edistämisestä. Perehdytys toimii ponnahduslautana toimintaan ja apuna juuri sinulle sopivan vapaaehtoistehtävän löytämisessä.

Viranomaisia tukevana järjestönä Punainen Risti täydentää viranomaisten tarjoamia terveys- ja sosiaalipalveluja ja ohjaa tarvittaessa saamaan lisää apua.

Lue lisää Punaisen Ristin työstä terveyden edistämisen parissa

Nainen mittaa verenpainetta mieheltä.
Punaisen Ristin Terveyspisteistä saa maksutonta ja nimetöntä neuvontaa terveys- ja elämäntapakysymyksissä. Samalla voi esimerkiksi mittauttaa verenpaineen. Kuva: Pentti Vänskä / Suomen Punainen Risti

Tule terveyden edistämisen vapaaehtoiseksi

Punaisella Ristillä on yli sata Terveyspistettä ympäri Suomea. Pisteistä saa maksutonta ja nimetöntä neuvontaa terveysasioissa. Niissä voi keskustella esimerkiksi jaksamiseen, ravitsemukseen, liikuntaan ja päihteisiin liittyvistä asioista sekä mittauttaa verenpaineen.

Terveyspisteen vapaaehtoisena kuuntelet kävijää, jaat tietoa terveydestä ja tarvittaessa ohjaat hänet terveyskeskukseen tai muiden palveluiden pariin. Lisäksi pisteissä voidaan järjestää esimerkiksi luentoja tai teemailtoja terveyteen liittyen. Osa terveyspisteistä on kiinteitä, osa taas liikkuvia. 

Terveyspisteiden vapaaehtoiset ovat terveysalan ammattilaisia tai muutoin terveyden edistämisestä kiinnostuneita. Punainen Risti perehdyttää sinut tehtävään. Vapaaehtoiset eivät tee hoitotoimenpiteitä. 

Useimmat terveyspisteet ovat auki kerran kuukaudessa tai useammin, enimmillään kerran viikossa. Aikaa voit käyttää sen verran kuin itsellesi sopii.

Katso tulevat kurssit ja ilmoittaudu mukaan

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset päivystävät vuosittain lukuisilla festareilla eri puolilla Suomea. He edistävät onnistuneiden tapahtumien sekä ikimuistoisten festarikokemusten syntymistä.

Festaripäivystäjänä voit erikoistua päihdetyöhön tai seksuaaliterveystyöhön. Kierrät yleisön joukossa ja tarjoat mahdollisuuden keskustella. Lisäksi festareilla päivystää ensiavun vapaaehtoisia.

Päihdetyöhön erikoistuneet vapaaehtoiset juttelevat hyvässä hengessä juhlijoiden kanssa. Tavoitteena on ehkäistä kokeilukäyttöä, tukea tarvittaessa tukipalveluihin ohjautumista, vähentää päihdehaittoja ja auttaa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi ahdistavissa päihtymystiloissa. Joillain festivaaleilla vapaaehtoiset vastaavat myös selviämispisteistä.

Vapaaehtoiset on koulutettu käyttämään Punaisen Ristin Varhaisen Puuttumisen mallia, konkreettista työvälinettä, joka on luotu helpottamaan puheeksi ottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä ja tehostaa tukipalveluihin ohjaamista.

Seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset keskustelevat juhlijoiden kanssa turvalliseen seksiin liittyvistä kysymyksistä. Vapaaehtoiset jakavat festarikävijöille tutuksi tulleita kesäkumeja. Joillakin festareilla kävijät voivat suorittaa vapaaehtoisten ohjauksessa leikkimielisen kondomiajokortin.

Tule nauttimaan festaritunnelmasta samalla, kun teet arvokasta työtä! Saat koulutuksen tehtävään.

Katso tulevat kurssit ja ilmoittaudu mukaan

Punaisen Ristin Turvakoutsit eli kodin turvallisuusvalmentajat järjestävät pidettyjä ja hyödyllisiksi koettuja tilaisuuksia tapaturmien ehkäisystä.

Turvakoutsina voi toimia kuka tahansa. Saat valmiudet Turvakoutsaamiseen käymällä Turvakoutsivalmennuksen, joka sisältää erilaisia kokonaisuuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn liittyen. Valmennuksessa kehitetään taitoja koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisytyöhön.

Valmennuksessa käsitellään muun muassa kaatumisten, liukastumisen ja putoamisten ehkäisyä, teräviin ja kuumiin esineisiin liittyviä riskejä, myrkytys-, hukkumis- ja palotapaturmien ehkäisyä sekä elämäntapojen merkitystä tapaturmien ehkäisyssä.

Turvakoutsit voivat hyödyntää samoja aihekokonaisuuksia itse järjestämissään tilaisuuksissa. Turvakoutsaamiseen ei ole yhtä oikeaa keinoa, ja tilaisuuksia voi toteuttaa monella eri tavalla.

Turvakoutsina teet tärkeää työtä, sillä suurin osa tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. 

Katso tulevat kurssit ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää tapaturmien ehkäisystä

Katso vinkit oman arjen turvallisuuteen

Haluatko edistää terveyttä oman alueesi tapahtumissa kuten koulujen päättäjäisissä tai messuilla? Tai jutella terveysaiheista palvelutaloissa ja oppilaitoksissa?

Terveyden edistämisen toimintaryhmien vapaaehtoiset vahvistavat lähiyhteisöjensä toimintakykyä keskustelemalla eri-ikäisten ihmisten kanssa erilaisissa tilaisuuksissa ja arjen ympäristöissä. Toimintaryhmät voivat painottaa toimintaansa päihdetyöhön, seksuaaliterveystyöhön tai molempiin.

Päihdetyön toimintaryhmässä autat ja tuet nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Olet mukana ehkäisemässä ilkivaltaa, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä sekä niiden haittoja esimerkiksi koulujen päättäjäisissä. Seksuaaliterveyteen painottuvassa toimintaryhmässä voit muun muassa ohjata kondomiajokortin suorittamista ja teettää seksuaaliterveyttä koskevia visoja.

Toimintaryhmä on oiva paikka tutustua muihin vapaaehtoisiin ja panostaa oman yhteisön hyvinvointiin. 

Katso tulevat kurssit ja ilmoittaudu mukaan

Punainen Risti tekee yhteistyötä kouluasteen ja toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen kanssa. Terveyden edistämisen vapaaehtoiset vierailevat  oppilaitoksissa keskustelemassa eri-ikäisten kanssa päihteistä sekä seksistä ja seksuaalisuudesta.

Vierailut tukevat koulujen kasvatustyötä, ja aiheita käsitellään vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti. Vapaaehtoiset järjestävät myös toiminnallisia pisteitä esimerkiksi yliopistojen teemapäivissä.

Katso tulevat kurssit ja ilmoittaudu mukaan

Maksutonta terveysneuvontaa ympäri maata
Maksutonta terveysneuvontaa ympäri maata
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Punaisen Ristin vapaaehtoiset päivystävät vuosittain lukuisilla festareilla eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisena saat nauttia festaritunnelmasta samalla, kun teet arvokasta työtä. Punaisen Ristin festaripäivystykseen kuuluu kolme eri toimintamuotoa, joista voit valita mieleisesi. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti