14.04.2023

Suomen Punaisen Ristin lahjoitusvarojen käyttö Ukrainan kriisissä

Kuva: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Punainen Risti auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä ihmisiä Ukrainassa, sen naapurimaissa ja Suomessa.

Apumme tärkein tavoite on vastata ihmisten perustarpeisiin: saada konfliktista kärsiville ihmisille ruokaa, vettä, terveydenhuoltoa ja kodeistaan paenneille katto pään päälle. 

Ukrainasta on paennut miljoonia ihmisiä, ja apua tarvitaan sekä Ukrainassa että niissä maissa, joihin ihmiset pakenevat. 

Suomen Punaiselle Ristille lahjoitettuja varoja käytetään avustustyöhön 

Suomen Punaisen Ristin apu on osa kansainvälisen Punaisen Ristin työtä, jolla tuetaan Ukrainan ja lähialueiden Punaisten Ristien avustustyötä. Lisäksi katastrofirahastoon tehtyjä lahjoituksia käytetään Ukrainasta paenneiden auttamiseen Suomessa. 

Lahjoitusvaroilla: 

  • tuetaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota rahallisesti 
  • lähetetään Ukrainaan ja sen lähialueille avustustyöntekijöitä
  • lähetetään Ukrainaan ja sen lähialueille materiaaliapua
  • autetaan Suomeen saapuvia pakolaisia

Suomen Punainen Risti on lähettänyt Ukrainaan raha-avun lisäksi majoitus- ja lääkintätarvikkeita sekä kokonaisen terveysklinikan.

Keräysvaroilla olemme lähettäneet paikan päälle myös avustustyöntekijöitä. He ovat muun muassa logistiikan, terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia sekä asiantuntijoita, jotka arvioivat muuttuvaa humanitaarista tilannetta ja avun tarvetta.  

Logistiikkaan keskittynyt katastrofivalmiusyksikkömme organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan. 

Kaksi Punaisen Ristin työntekijää seisoo Punaisen Ristin rekkajonon edessä.
Punaisen Ristin 11 rekan avustuskuljetus pääsi Ukrainaan maaliskuun puolivälissä. Se sisälsi mm. lääkintätarvikkeita ja huopia. Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Ari Mäntyvaara (vas.) johti rekkajonoa, ja Jari Kymäläinen ajoi ensimmäistä rekkaa. Kuva: Punainen Risti

Lakisääteisen vastaanottotoiminnan rahoituksesta vastaa aina Maahanmuuttovirasto, mutta myös katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla tuetaan Suomeen saapuvia ihmisiä.

Tarjoamme heille tarpeen mukaan esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita, juotavaa, ruokaa ja muita perustarpeita. Lisäksi lahjoituksia on käytetty henkisen tuen järjestämiseen.  

Kuinka apua saadaan perille Ukrainaan ja sen lähialueille? 

Suomen Punainen Risti kanavoi Ukraina-keräyksen varat kansainvälisen Punaisen Ristin kautta. 

Sekä Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) että Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) ovat kumpikin julkaisseet hätäapuvetoomukset, joita eri maiden Punaiset Ristit – kuten Suomen Punainen Risti – rahoittavat yhdessä. 

On luotava järjestelmä, jossa ihmiset saavat tukea pidemmäksi ajaksi.
Marko Korhonen, kansainvälisen katastrofiavun päällikkö

Kansainvälinen Punainen Risti ohjaa saamansa varat avustustyöhön Ukrainassa ja sen naapurimaissa. Varoilla hankitaan muun muassa ruokaa, vettä, hygienia- ja majoitustarvikkeita, vaatteita, lääkintätarvikkeita ja jaetaan perheille käteisavustuksia esimerkiksi ruokaostoksiin.

Ihmisille tarjotaan myös ensiapua ja psykososiaalista tukea. Punainen Risti auttaa myös evakuoinneissa. 

Avun toimittaa perille yhteistyössä koko Punaisen Ristin liike: kymmenet tuhannet vapaaehtoiset, Ukrainan ja sen naapurimaiden Punaisten Ristien työntekijät sekä kansainvälisen Punaisen Ristin ja muiden maiden Punaisten Ristien avustustyöntekijät. 

Punaisen Ristin vapaaehtoinen auttaa iäkästä henkilöä ylittämään puista siltaa.
Ukrainan Punainen Risti evakuoi taisteluita pakenevia ihmisiä Vyshhorodissa huhtikuussa 2022. Suomen Punainen Risti tukee Ukrainan Punaisen Ristin avustustyötä lahjoittajien avulla. Kuva: Ukrainan Punainen Risti

Myös Suomen Punaisen Ristin logistikot ovat tärkeässä roolissa avun perille saamiseksi. 

Ukrainan avustusoperaatio on poikkeuksellisen haastava, sillä kodeistaan paenneiden ihmisten määrä on valtava, ja operaatiota toteutetaan Ukrainan lisäksi myös monissa naapurimaissa.

Kaikki hätäapukeräyksessämme kerätyt varat tullaan kuitenkin käyttämään konfliktista kärsivien auttamiseksi. Suomen Punaisen Ristin painopisteenä on etenkin terveystyö.

Meneekö koko keräyksen tuotto kokonaisuudessaan pelkästään Ukrainan
auttamiseen?

Katastrofirahaston varoja ei ole sidottu ennalta mihinkään tiettyyn kohteeseen, jotta niiden turvin voidaan auttaa onnettomuuden tai kriisin sattuessa lyhyelläkin varoitusajalla. Katastrofirahaston avulla autamme hädän hetkelle joutuneita niin ulkomailla kuin kotimaassakin.

Ukrainan konflikti kuitenkin aiheutti hyvin nopeasti valtavan avun tarpeen niin Ukrainassa kuin sen naapurimaissakin. Sen vuoksi kaikki katastrofirahastoon 24.2.–16.5. välisenä aikana tehdyt kertalahjoitukset ohjataan Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen.

17.5. jälkeen katastrofirahastoon tehdyt kohdentamattomat lahjoitukset ohjataan normaaliin tapaan sotien ja luonnonmullistusten keskelle joutuneiden auttamiseen eri puolilla maailmaa.

Edelleen on mahdollista lahjoittaa kohdennetusti Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen:

Kuinka suuri osa lahjoituksista käytetään avustustyöhön? 

Tämänhetkinen arviomme on, että noin 97 senttiä jokaisesta hätäapukeräykseen lahjoitetusta eurosta menee suoraan avustustyöhön Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi. 

Keräyskuluiksi lasketaan keräystapojen kulut, palveluntarjoajien kulut, markkinointi sekä varainhankintahenkilöstön palkkakulut. Keräyskulut vaihtelevat vuosittain ja keräyksittäin.  

Tässä keräyksessä olemme säästäneet keräyskuluissa poikkeuksellisen paljon, sillä esimerkiksi useat mediat ovat osallistuneet talkoisiin tarjoamalla keräykselle ilmaista näkyvyyttä ja monet pankit eivät peri palvelumaksuja.   

Tarkemmin tiedämme keräyksen kuluprosentin vasta keräyksen päätyttyä, mutta vuoden 2022 osalta keräyskulut ovat olleet hyvin pienet, noin 3 prosenttia.

Keräämme Ukraina-keräyksessä lahjoituksia katastrofirahastoomme, jonka keräyskulut saavat rahaston sääntöjen mukaan olla enintään 20 prosenttia. 

Miksi kaikkia lahjoitusvaroja ei käytetä heti? 

Koska avun tarve tulee kestämään vielä vuosia, myös avustustyön on oltava pitkäjänteistä. 

Konflikti on aiheuttanut suurta humanitaarista hätää ja avun tarve kasvaa päivä päivältä. Se tarkoittaa, että apua tullaan tarvitsemaan hyvin pitkään vielä senkin jälkeen, kun taistelut jonain päivänä päättyvät.  

Kaikkia Ukraina-keräykseen lahjoitettuja varoja ei voida käyttää heti. Ensin on varmistettava, missä ja millaista apua tarvitaan eniten sekä miten jakelu voidaan järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. 

– Kun ihminen on menettänyt elinkeinonsa ja kotinsa, ei riitä, että operaation alussa saa kerta-avustuspaketin. Pitää pystyä luomaan järjestelmä, jossa ihmiset saavat tukea pidemmäksi ajaksi, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. 

Voit seurata Suomen Punaisen Ristin työtä Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi täällä

Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi