21.12.2023

Nuoret haluavat turvallisia, yhteisöllisiä ja nuoria arvostavia digitaalisia toimintaympäristöjä

Neljä nuorta istuu puistonpenkillä keskustellen ja älypuhelimia käyttäen.
Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Nuorilla ja perheillä on oikeus helposti saavutettavaan ja turvalliseen digitaaliseen tukeen, myös koronapandemian jälkeen.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot aloittivat helmikuussa 2021 uudenlaisen digitaalisen turvatalotoiminnan konsepti- ja visiointityön yhteistyössä Accenturen kanssa.

Nuorten turvatalot ovat jo useamman vuoden kohdanneet ja tukeneet nuoria verkossa Sekasin-chatissä yhdessä järjestökumppaneiden kanssa.

Nuorten turvatalojen digitaalinen kehitystyö sai lisäsysäyksen koronapandemian alettua. Keväällä 2020 käynnistettiin LähiTapiolan tuella nuorten ja heidän läheistensä verkkoapu. 

Tuolloin päämääränä oli tavoitella ja tukea erityisesti niitä yhteisöjä, joiden elämää pandemia oli vaikeuttanut entisestään.

Projektin edetessä ymmärrys digitaalisen tuen tarpeesta kasvoi. Nuorten turvatalot lähtivät tutkimaan, kuinka pysyvä ja valtakunnallinen verkkoapu voitaisiin järjestää.

Digitaalisen tuen lisäksi Nuorten turvatalot haluavat jatkossa tarjota digitaalisia ympäristöjä, joissa nuorten ja läheisten osallisuuden sekä vaikuttamisen yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvavat.

– Haluamme mahdollistaa parempia digitaalisia polkuja esimerkiksi Sekasin-chatin anonyymista avusta pitkäkestoisempaan psykososiaaliseen tukeen, kertoo projektipäällikkö Kati Kyyrö Nuorten turvataloilta.

– Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman saavutettava ja yhdenvertaisuutta edistävä digitaalinen kokonaisuus, joka toimii niin tukena, vaikuttamiskanavana kuin yhteisöjenkin synnyttäjänä. Ja tämän kaiken haluamme tarjota mahdollisuutena myös nuoren läheisille.

Yhteiskehittämistä nuorten ja perheiden kanssa 

Digitaalisen turvatalon visio on rakennettu yhdessä työntekijöiden, vapaaehtoisten, kumppaneiden, perheiden ja erityisesti nuorten kanssa.

Visiointia tulevaisuuden digitaalisesta kokonaisuudesta ja sen mahdollistavan toimintamallin suunnittelua toteutettiin Accenturen johdolla kolme kuukautta, jolloin selvitettiin mitä digitaalisia toimintoja turvataloilla on jo olemassa, mitä uutta kokonaisuuteen olisi tarve kehittää ja kenen kanssa kokonaisuutta voitaisiin lähteä toteuttamaan yhteistyössä.

– Oli mahtavaa huomata, miten innostuneesti ja avoimin mielin työntekijät, nuoret, vapaaehtoiset ja kumppanit lähtivät mukaan kehittämään. Tämä osaltaan osoittaa, että digitaalisille palveluille, hyvin koordinoidulle ja rakennetulle kokonaisuudelle sekä uusille toimintamalleille on kysyntää, toteaa projektipäällikkö Reetta Penttilä Accenturesta.

– Digitaalisuus ei ole pelkästään nykyisten toimintojen siirtämistä digitaalisiin ympäristöihin, vaan ihmislähtöistä kehittämistä ja kokonaisvaltaista palvelujen ja toimintamallien uudelleen suunnittelua vastaamaan paremmin tulevaisuuden muuttuvia tarpeita. Digitaalisuus vaatii organisaatioilta joustavuutta ja ketteryyttä sekä uudenlaisten kyvykkyyksien kasvattamista. Kevään työ oli loistava alku tälle polulle

Nuoret pääsivät vaikuttamaan Digitaalisen turvatalon kehitystyöhön Digiraati-vaikuttamisalustalla. Digiraati-keskusteluissa nuoret kertoivat ajatuksensa suunnitelmasta sekä toivat esille verkkotuen tarpeita ja kehitysehdotuksia. 

– Digiraadissa nuorilta tulleet viestit ovat selkeitä: vaikuttamisen ympäristöjen ja tapojen tulee olla nuoria arvostavia, turvallisia, yhteisöllisiä ja palkitsevia. Osallisuuteen kasvetaan yhteisöissä. Digitaalisen tuen erilaisia muotoja tarvitaan, jotta jokainen voi löytää oman väylänsä löytää tukea sekä paikan saada oma ääni turvallisesti kuuluviin yhteiskunnassa. Tukea on tärkeä saada myös virka-ajan ulkopuolella, Kyyrö sanoo. 

Seuraavaksi Digitaalisen turvatalon konseptointityötä lähdetään muuttamaan käytännön toimintamalliksi. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka rakentuu vahvalle kumppanuusyhteistyölle.  

– Nuorten turvatalojen toiminta on aina perustunut verkostojen ja yhteisöjen väliseen yhteistyöhön. Myös verkossa kaiken keskiössä tulee olemaan yhdessä tekeminen, painottaa Kyyrö.  

Nuorten turvatalot – tukea, turvaa ja toimintaa
Nuorten turvatalot – tukea, turvaa ja toimintaa
Nuorten turvatalojen yhteystiedot
Nuorten turvatalojen yhteystiedot