Paareilla makaavaa henkilöä lastataan Punaisen Ristin autoon.

Konfliktien keskellä

Kuva: Camille Lepage / ICRC

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea toimii konfliktien keskellä yhdessä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kanssa. Punainen Risti muun muassa:

  • kouluttaa ja tiedottaa humanitaarisesta oikeudesta
  • valvoo punaisen ristin merkin käyttöä
  • tekee tutkimustyötä ja aloitteita humanitaarisen oikeuden sopimusten kehittämiseksi
  • välittää viestejä konfliktialueilla ja etsii selkkauksissa kadonneita
  • vierailee konfliktialueiden vankiloissa ja valvoo vankien oloja
  • antaa apua konfliktialueilla.

Punaisen Ristin viestit tavoittavat

Punainen Risti etsii konflikteissa ja katastrofeissa kadonneita omaisia ja yhdistää perheitä. Kadonneita tiedustellaan sieltä, missä heidät on viimeksi nähty sekä etsitään vankiloista ja pakolaisleireiltä. Tietoja henkilöistä kaivetaan viranomaisten arkistoista ja listoja kadonneista julkaistaan ilmoitustauluilla, internetissä ja radiossa.

Jos kadonnutta ei löydy, hänet voidaan julistaa kuolleeksi maan lakien mukaan ja muut perheenjäsenet voivat saada paremman sosiaaliturvan. Punainen Risti löytää vuosittain tuhansia kadonneita, joista suuri osa on vanhemmistaan erilleen joutuneita lapsia.

Nuori tyttö soittaa perheelleen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun työntekijöiden avustuksella.
Punainen Risti yhdistää konflikteissa ja katastrofeissa erilleen joutuneita perheitä. Vuosittain Punainen Risti löytää tuhansia kadonneita, joista suuri osa on lapsia. Kuva: Thorkell Thorkelsson / ICRC

Vankilavierailut estävät katoamisia

Punaiselle Ristille on Geneven sopimuksissa annettu oikeus vierailla vankiloissa tarkistamassa, kohdellaanko vankeja sopimusten mukaisesti ja ovatko puitteet asianmukaiset.

Punaisen Ristin työntekijöillä on oikeus keskustella kaikkien vankien kanssa kahden kesken ja päästä näkemään kaikki paikat, jotka ovat vankien käytössä.

Punainen Risti auttaa vankeja pitämään yhteyttä omaisiinsa viestinvälityksen ja tarvittaessa esimerkiksi videopuheluiden avulla. Punainen Risti myös järjestää perhevierailuja ja auttaa sotavankien vapauttamisprosessissa konfliktin jälkeen.

Kenttäsairaalat hoitavat konfliktin uhreja

Punaisella Ristillä on Geneven sopimuksissa määritelty toimivalta myös konfliktin keskellä. Tämän vuoksi Punaisen Ristin avustustyöntekijät saapuvat paikalle viimeistään silloin, kun muut järjestöt vetäytyvät.

Kenttäsairaaloissa hoidetaan sodan uhreja pelkästään avun tarpeen perusteella. Kansalaisuus, uskonto, rotu, poliittiset mielipiteet tai yhteiskunnallinen asema eivät vaikuta avun saantiin. Liikkuvat klinikat voidaan tarvittaessa viedä sinne, missä ihmisetkin ovat.

Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa hoidetaan haavoittuneita puolueettomasti. Hoitoa saa kansalaisuudesta, uskonnosta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa hoidetaan haavoittuneita puolueettomasti. Hoitoa saa kansalaisuudesta, uskonnosta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kuva: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Puolueettomuus mahdollistaa toiminnan

Punaista Ristiä kritisoidaan toisinaan siitä, että se ei julkisesti ota kantaa konflikteissa esiin nouseviin seikkoihin. Se ei kuitenkaan ole Punaisen Ristin tehtävä. Maailmanlaajuinen liike menettäisi mahdollisuutensa toimia, jos se asettuisi puolelle tai toiselle.

Punainen Risti ei kuitenkaan katso sivusta toteamiaan humanitaarisen oikeuden sopimusten rikkomuksia. Järjestö vaikuttaa diplomatian keinoin. Rikkomuksista raportoidaan vastuussa oleville ja toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi seurataan tarkasti.

Punainen Risti tiedottaa sopimusten sisällöstä ja tekee selväksi myös, mitä etua noudattamisesta on ja mitä rikkomuksista seuraa. Työn tulosten saavuttaminen saattaa vaikuttaa hitaalta, mutta siksi Punainen Risti tekee työtä humanitaarisen oikeuden eteen jo rauhan aikana.

Jos sinulla on kysyttävää humanitaarisesta oikeudesta tai tarvitset asiantuntijalausuntoa, otathan meihin yhteyttä: humanitaarinenoikeus(at)punainenristi.fi
vaihde: 020 701 2000 (arkisin klo 8.30–16.00)

YouTube-upotuksen esikatselukuva
SODASSAKIN ON SÄÄNNÖT: HUMANITAARINEN AVUSTUSTYÖ KONFLIKTIALUEELLA. Humanitaarisen oikeuden oppimateriaali. Löydät kaikki Punaisen Ristin oppimateriaalit osoitteesta sproppimateriaalit.fi. Video: Suomen Punainen Risti
Humanitaarinen oikeus siviilien suojana
Humanitaarinen oikeus siviilien suojana
Sodassakin on säännöt
Sodassakin on säännöt
Punainen Risti –  Apua kadonneen perheenjäsenen löytämiseen
Punainen Risti – Apua kadonneen perheenjäsenen löytämiseen
Näin haet avustustyöntekijäksi ulkomaille
Näin haet avustustyöntekijäksi ulkomaille
Mikä on sotarikos?
Mikä on sotarikos?