08.02.2023

Miksi minun pitäisi lahjoittaa Ukrainaan rahaa – ei tavaraa?

Hymyilevä Punaisen Ristin työntekijä huolellisesti pakattujen avustustarvikkeiden keskellä Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa.
Kuva: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti auttaa onnettomuuksissa ja kriiseissä Suomessa ja maailmalla.

Juuri nyt Ukrainan konflikti herättää meissä kaikissa suurta huolta ja halua auttaa. Miksi Punainen Risti ei tällä hetkellä ota vastaan vaate- eikä materiaaliapua Ukrainaan?

Paikallisten kertomat tarpeet ovat etusijalla

Punainen Risti ei tällä hetkellä ota vastaan tavaralahjoituksia Ukrainaan eikä toimita lahjoitettua tavaraa eteenpäin. Tavaran sijaan pyydämme lahjoituksia katastrofirahastoomme.

Punaisen Ristin avustustyön perustana on aina apua tarvitsevien oma arvio tilanteesta. Mitä kriisin keskellä elävät ihmiset itse kertovat tarvitsevansa? Millaisen viestin saamme Punaisen Ristin työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta paikan päältä?

Kun lahjoitat rahaa Suomen Punaisen Ristin Ukraina-keräykseen, ohjaamme varat Punaisen Ristin laajaan kansainväliseen avustusoperaatioon Ukrainassa ja sen lähialueilla. Lähetämme apua aina paikan päällä toimivan Punaisen Ristin pyynnöstä.

Paikan päällä avun vievät perille paikallinen Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen Risti. Ne toimivat Ukrainassa ja sen lähialueilla jo nyt. Ne ovat toimineet alueella erittäin pitkään jo ennen konfliktin kiihtymistä ja tuntevat paikalliset olot ja avun tarpeen.

Lahjoitusvaroilla hankitaan juuri sitä apua, jota eniten tarvitaan

Rahalahjoitusten avulla voimme reagoida nopeasti ja hankkia juuri sitä apua, jota ihmiset sillä hetkellä tarvitsevat. Kuuntelemalla paikallisia tarpeita varmistamme, että paikan päällä jaetaan oikeita määriä oikeita tarvikkeita, ja että apu menee niille, jotka eniten apua tarvitsevat.

Koordinoimme apuamme kunkin maan viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, jotta voimme täydentää toinen toistemme apua ja välttää päällekkäisyyksiä.

Pienten tavaramäärien kuljettaminen vie aikaa ja on kallista

Avustustarvikkeiden hankinta, kuljetus ja jakaminen vaikeissa olosuhteissa vaativat huolellista suunnittelua. Suomen Punaisessa Ristissä tätä työtä tehdään jatkuvasti logistiikkakeskuksessamme Tampereella.

Hankimme ja lähetämme lahjoitusten turvin kriisialueille tasalaatuisia, isoja eriä tavaraa, tai hankimme niitä paikan päältä tai lähialueilta. Kansainvälisen Punaisen Ristin hankkimat tavaramäärät ovat kriisitilanteissa hyvin suuria: esimerkiksi miljoona samanlaista huopaa.

Pienten tavaramäärien eli niin kutsutun kappaletavaran lajittelu, varastointi, kuljettaminen ja jakaminen vie aikaa ja on kallista.

Lahjoitusten avulla voimme hankkia avustustarvikkeet ja välineet mahdollisimman läheltä apua tarvitsevia ihmisiä. Silloin lähettäminen ja kuljettaminen tulee edullisemmaksi. Suomesta lähetämme sellaisia varusteita ja tarvikemääriä, joita on tarkoituksenmukaista toimittaa kauempaa.

Kun tarvikkeet hankitaan mahdollisimman läheltä, voimme tukea paikallista taloutta, joka usein kärsii kriisin vuoksi. Lahjoitusten avulla avustustoimintamme on kestävämpää myös ympäristön kannalta.

Avun jakaminen paikan päällä on helpompaa ja nopeampaa silloin, kun auttajat tietävät, mitä ja minkälaista tavaraa ollaan jakamassa. Myös avun jakaminen suunnitellaan, jotta apu tavoittaa mahdollisimman hyvin heikoimmassa asemassa olevat.

Lahjoitukset mahdollistavat monenlaisen avun

Lahjoitusten avulla on mahdollista paitsi jakaa avustustarvikkeita, tarjota myös muuta elintärkeää apua, jota kriisialueilla tarvitaan. Suomen Punainen Risti lähettää kansainvälisen avustusoperaation tueksi usein eri alojen ammattilaisia, kuten Ukrainan kriisissä logistiikan ja viestintäalan ammattilaisia.

Maailman kriisialueilla hätäapu voi saada monta muotoa: se voi olla esimerkiksi ensiapukoulutusta vapaaehtoisille, käteisavustuksia perheille ruuan hankintaan tai kenttäsairaala henkilökuntineen.

Ymmärrämme ja arvostamme huoltasi ja haluasi auttaa

Nopeasti muuttuvassa konfliktitilanteessa avun saaminen perille on erittäin vaikeaa. Äärimmäisessä tilanteessa ja rajojen ruuhkautuessa koordinoimattomasta avusta voi olla jopa haittaa.

Suunnittelemattoman avun lajittelu, varastointi, kuljettaminen ja jakaminen vie vastaanottajalta aikaa, jonka hän muuten käyttäisi kriisistä kärsivien auttamiseen. Suunnittelematon, pieninä erinä saapuva apu voi siis hidastuttaa auttajien työtä.

Kansainvälinen Punainen Risti ja Ukrainan Punainen Risti ovat pyytäneet, että yksittäisten tavara-, ruoka- ja vaatelahjoitusten sijaan ihmiset lahjoittaisivat rahaa koordinoituun avustusoperaatioon.

Varsinkin konfliktitilanteissa avun tarpeet voivat myös muuttua odottamattomasti. Pakenevien ihmisten ei ole mahdollista kantaa suuria määriä tavaraa mukanaan. Toisaalta pelkästään sääolojen muutos voi tarkoittaa sitä, että avun muoto muuttuu.

Lahjoitusten avulla apua on mahdollista muuttaa joustavasti, eikä hankittu apu mene hukkaan.

Arvostamme haluasi auttaa. Apua Ukrainassa tarvitaan vielä pitkään. Tavaralahjoituksen sijaan pyydämme lahjoituksia katastrofirahastoon.

Apua Ukrainan kriisin uhreille
Apua Ukrainan kriisin uhreille
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi