Neljä nuorta istuu rivissä ulkona älypuhelimet käsissään.

Apua Nuorten turvatalosta

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Kaikille asioille voi tehdä jotain. Tarjoamme apua nuorille ja heidän läheisilleen paikallisesti eri paikkakunnilla ja valtakunnallisesti Nettiturvis-palvelun kautta. Nuorten turvatalot sijaitsevat viidellä paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Turussa.

Nuorten turvatalot auttavat vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tarjoamme nuorelle tarvittaessa turvallisen yösijan ja autamme keskustelun keinoin. Myös nuoren läheiset saavat tukea muun muassa vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. 

Saan puhua jonkun kanssa asioista, kun ei ole oikein ketään muuta jolle puhua.
Turvatalosta apua saanut nuori

Kuka voi saada apua Nuorten turvatalosta?

Jos olet nuori tai nuoren läheinen ja tarvitset tukea arjen sujumiseen, perheen ristiriitoihin tai muihin pulmiin, voit saada apua turvatalosta. Asiasi voi olla pieni tai iso, olemme täällä sinua varten.

Ota yhteyttä meihin verkon välityksellä, varaamalla aika verkosta, soittamalla milloin tahansa tai tulemalla suoraan Nuorten turvatalolle. Voit tulla turvataloille oma-aloitteisesti ja ilman ajanvarausta. Apu on maksutonta. 

Ota yhteyttä sinua lähimpään turvataloon. Mietitään yhdessä, miten voisimme parhaiten auttaa juuri sinua tai läheistäsi. Tapaamisen voimme järjestää sinulle sopivaan aikaan, tarvittaessa myös iltaisin.

Tukea ja toimintaa valtakunnallisesti verkossa

Meiltä voit saada keskusteluapua ja tukea itsenäistymiseen myös verkossa Nettiturvis-palvelun kautta. Voit käydä verkkotapaamisissa 1-10 kertaa. Lisäksi tarjoamme seksuaalineuvontaa verkossa. 

Ajan verkkotapaamiseen voi varata mistä päin Suomea tahansa. Aikoja on tarjolla joka arkipäivä ja ajan saa nopeasti. Verkkotapaamiset ovat maksuttomia. Varaa aika verkkotapaamiseen täältä.

Tuen lisäksi tarjoamme myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia verkossa. Lisätietoa vertaistoiminnan mahdollisuuksista löydät täältä. 

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Millaista tukea voin saada?

Meiltä voit kysyä mistä tahansa nuoruuteen tai vanhemmuuteen liittyvästä asiasta, jokapäiväisistä tilanteista elämän isoihin kriiseihin. Keskustelemalla etsimme yhdessä juuri sinulle sopivia ratkaisuja. Kaikki keskustelut käydään turvallisessa ympäristössä.

Apua saa esimerkiksi perheen sisäisiin ongelmiin, yksinäisyyteen ja muihin ihmissuhdeongelmiin tai haasteisiin päivärytmissä ja opiskelussa. Tarjoamme tukea myös omilleen muuttamisessa ja itsenäiseen elämään siirtymisessä. 

Voit saada turvatalosta esimerkiksi

Tuemme ja autamme nuorta ja hänen läheisiään keskustelun keinoin. Etsimme ratkaisuja yhdessä nuoren, perheen, lähiyhteisön ja muiden nuorta tukevien tahojen kanssa. Myös vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Voimme tavata nuorta yksin tai yhdessä hänen läheistensä kanssa.

Joskus asia voi ratketa lyhyelläkin keskusteluavulla, mutta kuuntelemme niin pitkään ja niin monta kertaa kuin on tarpeen. Keskusteluapua on mahdollista saada myös turvatalon ulkopuolella, puhelimitse sekä verkossa.

Ota yhteyttä puhelimitse

Varaa aika verkkoapuun

Siirry nuorten Sekasin-chatiin (suomeksi)

Siirry nuorten Sekasin-chattiin (ruotsiksi)

Kokemuksia keskusteluavusta

”Puhumisesta on ollut erittäin paljon apua, vaikka jotkut tilanteet luonnollisesti ovat sellaisia, että on vaikea antaa ratkaisua ongelmiin heti. Itse olen oivaltanut monia asioita vain puhumisen kautta.” 

”Tuntuu että luottamus on lisääntynyt. Tapaamiset ovat olleet myös kiireetöntä aikaa toisillemme, joten tällainen aikakin on lisääntynyt.”

”Minun on annettu puhua juuri siitä mikä on ollut ajankohtaista. Vaikka se ei ollut se miksi alun perin tulin.”


Tulostettava esite keskusteluavusta (pdf)

Tarjoamme nuorille tukea ja toimintaa verkossa.Nettiturvis tarjoaa maksutonta keskusteluapua 12-29-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen valtakunnallisesti netissä. Aiheena voi olla esim. mielenterveys, perhe- ja ihmissuhteet, jaksaminen, itsenäistyminen tai jokin muu asia, joka mietityttää. Myös vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Tapaamisia voidaan järjestää tarpeen mukaan 1-10 kertaa. Tapaamiset järjestyvät videopuhelun tai chatin välityksellä. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tai tulkin välityksellä.  Tuki- ja toimintamuotoihin voit tutustua tästä.

Sekasin-chatissa nuori voi keskustella luotettavan aikuisen kanssa mistä tahansa mieltäsi painavasta asiasta. (tukea suomeksi ja ruotsiksi)

Sekasin-chat suomeksi on auki vuoden jokaisena päivänä: arkisin klo 9-24, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 15-24. Ruotsinkielinen Sekasin-chat on auki maanantaina ja torstaina 14-19 ja lauantaina 16-20. Sekasin-chatia koordinoivat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

Valtakunnallinen Nettiturvis, ladattava esite

Jos ristiriidat nuoren ja läheisten kesken kärjistyvät, tai nuori on muista syistä vailla turvallista yösijaa, tarjoamme nuorelle tilapäismajoitusta tarvittaessa.

Suunnittelemme tilapäismajoituksen tavoitteet ja käytännöt yhdessä nuoren ja lähiyhteisön kanssa. Osana tilapäismajoitusta tarjoamme nuorelle ja hänen läheisilleen keskusteluapua.

Alaikäisten nuorten tilapäismajoituksesta sovimme yhdessä nuoren ja hänen huoltajansa kanssa. Jotta voimme taata kaikille nuorille turvallisen ympäristön, tilapäismajoitukseen ei voi tulla päihtyneenä.

 
Kokemuksia tilapäismajoituksesta

”Räjähdysaltis tilanne saatiin purettua.”

”Tilanne vaati avointa keskustelua ja tukea. Sitä on saatavilla hyvin.”

”Turvatalo antoi aikaa ja tilanne rauhoittui.”

 

Tulostettava esite tilapäismajoituksesta (pdf)

Autamme nuorta korjaamaan sekaisin menneen vuorokausirytmin, joka haittaa koulussakäyntiä ja muuta arjessa selviytymistä. Tuemme nuorta ja hänen läheisiään löytämään entistä parempia toimintatapoja arkeen.

Suunnittelemme unirytmityksen tavoitteet ja käytännöt yhdessä nuoren ja lähiyhteisön kanssa. Nuori voi rytmittää vuorokauttaan turvatalon tilapäismajoituksessa sekä kotona.

Tarjoamme nuorelle ja hänen läheisilleen keskusteluapua osana unirytmitystä. Teemme yhteistyötä nuoren, hänen läheistensä, koulun tai oppilaitoksen sekä muiden nuorta tukevien tahojen kanssa.

Kokemuksia unirytmityksestä

”Olin huolissani tyttäreni jaksamisesta ja unen vähyydestä, pienessä ajassa tytär sai asiaa korjattua teidän avustuksella. Aina ei äidin sana kuulosta nuoren korvassa hyvältä, joten ulkopuolisen apu auttaa tässä asiassa paljon. Kaunis kiitos loistavasta palvelusta.”

”Olen saanut unirytmini kuntoon ja mun on helpompi lähteä kouluun aamuisin.”


Tulostettava esite unirytmityksestä (pdf)

Siirry tästä itsenäistymisen tuen sivulle.

Autamme nuoria ja nuoria aikuisia itsenäiseen elämään siirtymisessä ja pärjäämisessä sekä asumisen kysymyksissä. 

Itsenäistymisen tuessa tapaamme nuorta säännöllisesti. Tarjoamme keskusteluapua sekä vahvistusta itsenäisen elämän ja asumisen taitoihin.

Tuemme itsenäistymistä nuoren omista lähtökohdista. Teemme yhteistyötä nuoren ja hänen läheistensä sekä muiden nuorta tukevien tahojen kanssa.

Itsenäistyvällä nuorella on mahdollisuus saada Punaisen Ristin vapaaehtoinen tukikummiksi. Osa itsenäistymisen tukea saaneista nuorista on päätynyt myös itse vapaaehtoisiksi Nuorten turvataloon. 


Kokemuksia itsenäistymisen tuesta

”Olen oppinut tuntemaan itseni ja tiedän miten asioita hoidetaan. Olen itsenäinen.”

”Olemme saaneet kumpikin tarpeellista tukea niin paljon kuin olemme tarvinneet ja itsenäinen asuminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Voimme myös jatkossa soittaa mikäli tarvetta tulee.”

”Lapseni sai tukea virallisissa asioissa ja henkistä tukea.”

Tulostettava esite itsenäistymisen tuesta (pdf)

Oletko alan ammattilainen ja kiinnostunut Nuorten turvatalojen toiminnasta? Lue lisää tietoa ammattilaisille -sivulta 

Toimintaohje väärinkäytöksistä ja epäkohdista ilmoittamiseksi

Toimiessasi vapaaehtoisena tai
yhteistyökumppanina (sidosryhmät) Nuorten turvatalossa, jos sinuun on kohdistunut tai olet todistanut häirintää, syrjintää, rasismia, epäeettistä toimintaa tai sinulla on epäily epäeettisestä toiminnasta

  • Ole pian yhteydessä Nuorten turvatalon johtajaan. Vastuu tilanteen selvittämisestä ja tarvittavista toimista on Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalon johdolla. Nuorten turvatalojen johtajien yhteystiedot löydät tästä.
  • Ota mahdollisuuksiesi mukaan kokemasi häirintä, syrjintä, rasismi tai epäeettinen toiminta puheeksi mahdollisimman pian Punaisen Ristin periaatteita ja ohjeita rikkovan henkilön kanssa. Ilmaise selkeästi, että koet henkilön toiminnan epäasialliseksi ja rikkovan Punaisen Ristin ohjeita sekä ettet hyväksy hänen toimintaansa. Voit kuvailla konkreettisesti, minkälaisen toiminnan olet kokenut rikkovan Punaisen Ristin periaatteita ja ohjeita. Pyydä häntä lopettamaan ja ilmoita, että viet asian Nuorten turvatalon johtajan tietoon.
  • Jos haluat kertoa kokemuksesi nimettömänä, voit tehdä sähköisen ilmoituksen Suomen Punaisen Ristin First Whistle ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoituksesi vastaanottaa Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastaja.
    • Väärinkäytösepäilystä voidaan ilmoittaa paitsi verkossa, myös sähköpostilla suoraan sisäiselle tarkastajalle (riika.viik@redcross.fi), tai kirjeitse Tehtaankatu 1a 00140 Helsinki (Kirjekuoreen tulee tehdä merkintä ”Luottamuksellinen/ilmoitus väärinkäytösepäilystä"). Jos ilmoitus halutaan tehdä puhelimitse tai tapaamisessa, henkilön tulee olla yhteydessä sisäiseen tarkastajaan Suomen Punaisen Ristin vaihteen kautta (puh. 020 701 2000). Puhelun aluksi on todettava, että kyseessä on ilmoitus väärinkäytösepäilystä. Vaihde ohjaa puhelun sisäiselle tarkastajalle.

Jos sinuun on kohdistunut vapaaehtoisena Nuorten turvatalotoiminnassa ulkoinen uhka- tai vaaratilanne

  • Ole pian yhteydessä Nuorten turvatalon johtajaan. Vastuu tilanteen selvittämisestä ja tarvittavista toimista on Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalon johdolla. Nuorten turvatalojen johtajien yhteystiedot löydät tästä.
  • Tai ilmoita tilanteesta sähköisen järjestelmän kautta tästä. Ilmoituksesi vastaanottaa toiminnasta vastaava Nuorten turvatalon johtaja.

Henkilötietoja käsitellään Punaisen Ristin vapaaehtoisrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisätietoja tästä.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Tuemme erilaisissa huolissa keskustelun keinoin, kasvotusten ja videovälitteisesti. Etsitään yhdessä ratkaisu tilanteeseen!
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Tarjoamme nuorelle turvallisen yösijan tarvittaessa. Jokaisella on oikeus turvallisiin ihmisiin.
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Autamme ottamaan askeleita itsenäistymisen polulla. Yksilöllinen itsenäistymisen polku suunnitellaan nuoren omien tarpeiden mukaan.

Autamme monilla eri kielillä

Det finns alltid något man kan göra

Behöver du hjälp i en svår livssituation? Har du problem hemma eller någon annanstans som du vill att ska åtgärdas?

Ta kontakt med De ungas skyddshus. Hos oss får du alltid hjälp, avgiftsfritt
och snabbt.

I De ungas skyddshus får ungdomar och föräldrar hjälp av Röda Korsets yrkesutbildade anställda och frivilliga.

Hjälp och råd dygnet runt

Du kan fråga oss vad som helst om ungdom eller föräldraskap. Vi hjälper i olika problem med allt från vardagliga situationer till livets kriser.

Tillfällig inkvartering

Vi erbjuder ungdomar ett tryggt nattkvarter vid behov. Vi hjälper ungdomar och deras familjer att hitta lättnad och lösningar på utmanande livssituationer.

Diskussionshjälp

Vi stöder och hjälper ungdomar och deras familjer genom diskussion. Vi söker lösningar tillsammans med de unga, deras familjer och andra aktörer som stöder dem. Också föräldrar får stöd av oss i frågor som gäller föräldraskap. Ibland kan det räcka med ett kort samtal, men vi lyssnar så länge och så många gånger det behövs.

Sömnrytmen i ordning

Vi hjälper ungdomar att återställa dygnsrytmen så att både skolgången och den övriga vardagen underlättas.

Stöd för självständighet

Vi hjälper den unga personen med att flytta till en egen bostad och börja ett självständigt liv.

Stöd på nätet

Vi medverkar i chatten Sekasin, där ungdomar kan diskutera med tillförlitliga vuxna om vad de än grubblar över.

Lokalt stöd och frivilligverksamhet

Vi bedriver medborgarverksamhet som stärker ungdomars och familjers välbefinnande. Vi erbjuder möjligheter att vara med och göra världen till en bättre plats.

Ta kontakt eller kom och hälsa på.

Brochyr för De ungas skyddshus på svenska

There is a solution to every problem

Do you need help in sorting out something in your life? Is there something going on at home or elsewhere that you would like to change?

Contact the Youth Shelter. You can receive help from us quickly and free of charge.

Red Cross professionals and volunteers help young people and their parents at the Youth Shelter. Help and guidance is available around the clock.

You can ask us about anything related to adolescence or parenting. We help people deal with various types of problems, be it an every day occurrence or an emergency.

Temporary accommodation

If necessary, a young person can spend the night at our shelter. We assist young people and families in finding help and solutions in challenging situations.

Discussion support

We provide discussion support in order to assist young people and their families. Together with a young person, their family and other parties offering their support, we will look for suitable solutions. Also parents can receive help from us with parenting.

Sometimes, a short discussion is enough to resolve a problematic situation, but we will lend our ears for however long is needed.

Fixing a sleep pattern

We will help a young person correct a disrupted circadian rhythm that is interfering with their school performance and daily life in general.

Support for independent living

We help young people with moving out on their own and becoming independent.

Support online

We are part of the chat project Sekasin, where young people can talk to reliable adults about anything that may be on their minds.

Local support and volunteer activities

We conduct civic activities that enhance the well-being of young people and families. We provide opportunities for people to make the world a better place.

Please contact us or pay us a visit.

Youth Shelter brochure in English

 

Выход есть всегда

Тебе нужна помощь в сложной ситуации? Испытываешь проблемы дома или в другом месте и хочешь их решить?

Обратись в Подростковый приют. Мы поможем быстро и бесплатно.

В Подростковом приюте молодым людям и родителям помогают специалисты и волонтеры Красного Креста. Помощь и поддержка оказываются круглосуточно.

Нам можно задать любой вопрос, связанный с жизнью подростка и воспитанием детей. Мы помогаем решать разные проблемы – от сложных бытовых ситуаций до жизненных кризисов.

Временный ночлег

При необходимости мы предоставляем подростку безопасное место для ночлега. Помогаем подросткам и их семьям найти выход и решение в сложных жизненных ситуациях.

Психологическая помощь

В качестве оказания помощи подростку и его семье мы проводим с ними поддерживающие беседы. Вместе ищем способы решения проблем – с подростком, его семьей и с организациями, которые участвуют в помощи молодым людям. Родители также могут обращаться к нам по вопросам, связанным с воспитанием детей.

Бывает, что для решения вопроса достаточно одной короткой беседы. Однако при необходимости мы готовы слушать так долго и столько раз, сколько необходимо.

Налаживание суточного режима

Мы помогаем подростку наладить суточный режим, нарушение которого негативно сказывается на учебе в школе и повседневной жизни в целом.

Помощь на этапе перехода ко взрослой жизни

Мы помогаем подросткам с переездом в отдельное жилье и переходом к самостоятельной жизни.

Онлайн-поддержка

К нам можно обратиться в чате Sekasin. Этот чат создан для того, чтобы подросток мог поговорить в нем с надежным взрослым человеком на любую волнующую его тему.

Местная поддержка и волонтеры

Мы занимаемся гражданской деятельностью с целью укрепления благополучия подростков и их семей. Предлагаем возможность присоединиться к нашей работе и сделать мир лучше.

Контактная информация и адреса наших отделений, куда можно прийти, указаны ниже.

Брошюра о подростковых приютах на русском языке

Waxkasta waxbaa laga sameyn karaa

Caawimaad ma u baahantahay si aad uga gungaarto xaaladda nololeed? Guriga ama meel kale miyeey ka jiraan arrimo aad rabi laheyd in wax laga beddelo?

La xiriir guriga ammaanka Dhallinyarada. Caawimaad lacag la’aan ah ayaad degdeg nooga heleysaa.

Guriga ammaanka dhallinyarada waxaa da’yarta iyo ja waalidkaba ku caawiya mutadawaciinta iyo xirfadlayaasha Laanqeyrta Cas.

Caawimaad iyo talobixin afar iyo labaatanka saac ah

Waxaad na weydiin kartaa waxkasta oo ku saa­bsan arrimaha dhallinyaranimada iyo waalidni­mada. Waxaan gacan ka geysanaa dhibaatooyin kala duduwan oo ku saabsan xaaladaha nolol­maalmeedka joogtada ah iyo xasaradaha nolos­ha.

Deegaanka kumeelgaar ah

Waxaan da’yarka siineynaa haddii loo baahdo meel nabad ah oo habeenki seexdo. Dhalliny­arada iyo qoysaskaba waxaan ka caawineynaa in ay xaaladda nololeed ee dhibka leh u helaan nafis iyo xal.

Caawimaadda wadasheekeysiga

Da’yarka iyo qoyskiisaba waxaan u taageernaa islamarkaasna u caawinaa qaab wadasheekey­si. Xalka waxaan wadajir ula raadinaa da’yarka, qoyska iyo hay’adaha kale ee da’yarka taagee­ra. Waalidiintu xittaa waxay taageeradeena u helayaan arrimaha la xiriira waaldinimada.

Mararka qaar arrinta waxaa lagu xallinkaraa wadasheekeysi gaaban, laakiin waan dhege­ysaneynaa wakhti dheer iyo marar badanba illaa iyo inta loo baahanyahay.

Hagaajinta habsami-socodka hurdada

Waxaan da’yarka ka caawineynaa hagaajinta habsami-socodka afar iyo labaatanka saac ee isku qasmay, kaas oo dhibaato ku ah dhigas­hada dugsiga iyo qabashada arrimaha kale ee nololmaalmeedka.

Taageerada xoroobidda

Waxaan dhallinyarada ka caawinaa in uu iskiis meel u dego iyo u wareegista nolol xor ah.

Taageerada shabakadda

Waxaan qeyb ka nahay Chatka Sekasin oo da’yarku qof qaangaar ah oo lagu kalsoony­ahay uu kala sheekeysan karo wax kasta oo qalbiga culeys ku ah.

Taageero deegaan iyo waxqabad mutadawacnimo

Waxaan hirgelinaa waxqabad bulsho oo xoojiya caafimaadka dhallinyarada iyo qoysaska. Wa­xaan bixineynaa fursado looga qeybgalo wa­naajinta adduunka.

La soo xiriir ama soo booqo.

Warbixinta guriga ammaanka dhallinyarada oo af Soomaali ku qoran

Для кожної проблеми є рішення


Вам потрібна допомога, щоб розібратися
у чомусь у вашому житті? Щось відбувається
удома або в іншому місці, що ви хотіли б змінити?

Професіонали та волонтери Червоного
Хреста допомагають молоді та їхнім
батькам у молодіжному притулку.


Допомога та рекомендації
доступні цілодобово


Ви можете запитати нас про все, що стосується
підліткового віку або батьківства. Ми
допомагаємо людям вирішувати різноманітні
проблеми, будь то повсякденні чи надзвичайні
ситуації.


Тимчасове житло


З а п о т р е б и м о л о д а лю д ина м оже
переночувати в нашому притулку. Ми
допомагаємо молоді та родинам знайти
допомогу та рішення у складних ситуаціях.


Підтримка обговорення


Ми надаємо підтримку в обговоренні, щоб
допомогти молодим людям та їхнім родинам.
Разом із молодою людиною, її родиною та
іншими сторонами, які пропонують свою
підтримку, ми шукатимемо доречні рішення.
Окрім того, батьки можуть отримати від нас
допомогу щодо виховання дітей.
Іноді короткого обговорення є достатньо
для вирішення проблемної ситуації, але ми у
вашому розпорядженні доти, доки це
потрібно. 


Усунення проблем зі сном

Ми допоможемо молодій людині виправити
порушений циркадний ритм, який заважає її
успішності в школі та повсякденному життю
загалом.


Підтримка самостійного життя


Ми допомагаємо молодим людям стати
самостійними та незалежними.


Онлайн-підтримка


Ми є частиною чат-проекту Sekasin, де молоді
люди можуть поговорити з надійними
дорослими про все, що може бути в їхніх
думках. 


Локальна допомога та
волонтерська діяльність


Ми проводимо громадську діяльність, яка
сприяє зміцненню добробуту молоді та
родин. Ми надаємо людям можливості
зробити світ кращим.

Зв'яжіться з нами або приходьте до нас

Інформація про притулок українською